• هزینه ثبت دومین بدون فضا 440.000 ریال بی باشد.(Com , Net , Org)
  • هزینه ثبت دومین بدون فضا برای دامنه های ایران 60.000 ریال می باشد (IR.)
  • هزینه ثبت دومین بدون فضا 490.000 ریال می باشد (.Biz , .Info)
  • هزینه انتقال از سرورهای لینوکس به ویندوز و بالعکس 100,000 ریال میباشد.
  • باز پرداخت و استرداد مبلغ بعد از ثبت نهایی، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
  • این قیمت، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
  • ليست قیمت (موجود در جدول زير) بدون احتساب هزينه دامنه می باشد.
  • دریافت لیست تعرفه ها (به صورت pdf)

Server (Windows)

امکانات | نام سرویس

A B C D E F G

فضا

100MG 200MG 300MG 500MG 1G 2G 5G

پهنای باند

1G 2G 3G 5G 10G 20MG 50G

قیمت به ریال

1.000,000

1.500,000

2.000,000

4.000,000

7.000,000

12.000,000

30.000,000

Hosting

تعداد ساب دومین:

Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

کنترل پنل اختصاصي :

پشتیبانی از Front Page:

Mailing

POP3 Accounts:

Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

E-Mail Forwarding:

E-Mail Aiases:

Autoresponders:

Mail Blockers:

Spam Filters:

Antivirus:

Other tools

FTP Accounts:

Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Web Based File Manager:

Backup:

Programing

PHP

Perl

Asp

ASP.Net

CGI

Database

MS-SQL Database

MySQL Database

MS ACCESS Database

Domain Search

Http://www.

 
  .Com .Net .Org  
  .Biz .Info .Ir