• در این بخش می توانید، کاتالوگ ها و بروشورهای مربوط به محصولات و خدمات را بیابید.
  • فایل های آموزشی بعضی از قسمت ها و محصولات در این بخش گنجانده شده است.
  • در صورتی در دریافت هر کدام از فایل ها مشکلی داشتید و یا لینک فایلی خراب بود. گزارش آن را سریعا جهت بررسی ارائه نمایید
  • هیچ کدام از نرم افزارهای ما از طریق دانلود قابل استفاده نیستند. باید آنها را به صورت سی دی در یافت نمایید.
  • نرم افزارهای موجود همگی نسخه آزمایشی و یا دمو می باشند و نرم افزار اصلی تلقی نمی شوند. و جهت استفاده باید محصول درخواستی را سفارش دهید.