همین حالا ثبت نام کن
می خواهم در کارگاه یک روزه رایگان شرکت کنم ثبت نام در دوره طراحان وب متخصص
ثبت نام دوره جامع طراحان وب متخصص
اطلاعات پرداخت
قیمت : 1,400,000
قیمت : 990,000
قیمت کل: 990,000
اطلاعات دوره

دوره طراحان وب متخصص

نام دوره : دوره طراحان وب متخصص
مدت دوره : 30 جلسه (3 ساعته)
مدرس دوره : محمد شیخ حسنی
تاریخ برگزاری : متعاقبا اعلام خواهد شد.
ساعت برگزاری : متعاقبا اعلام خواهد شد.
آدرس : متعاقبا اعلام خواهد شد.
اطلاعات فردی