همین حالا ثبت نام کن
می خواهم در کارگاه یک روزه رایگان شرکت کنم ثبت نام در دوره طراحان وب متخصص
ثبت نام دوره جامع طراحان وب متخصص
اطلاعات پرداخت
قیمت :
قیمت : رایگان
قیمت کل: رایگان
اطلاعات دوره

کارگاه یک روزه رایگان

نام دوره : کارگاه یک روزه طراحان وب متخصص
مدت دوره : یک روز (3 ساعته)
مدرس دوره : محمد شیخ حسنی
تاریخ برگزاری : متعاقبا اعلام خواهد شد.
ساعت برگزاری : 10 صبح - 3 ساعت
آدرس : متعاقبا اعلام خواهد شد.
اطلاعات فردی